Alexwangen, Marcin

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 02.02.2010

Alexwangen Marcin – ur. w 1590 r. w Elblągu, w rodzinie patrycjusza Michała . Dziadek był burmistrzem elbląskim i należał do inicjatorów budowy nowego budynku gimnazjum. Marcin Alexwangen uczył się w Gimnazjum Elbląskim pod kierunkiem T. Rotusa i J. Myliusa. Następnie nauki pobierał w Toruniu i Gdańsku oraz na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Po studiach podjął pracę z uczniami klas II. Pracował tam aż do śmierci do 1629 roku. Źródło : Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6