Albrecht, Wilhelm

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 11.05.2015

Albrecht Wilhelm pochodził ze Stargardu Pomorskiego. Studiował w Wittenberdze. W latach 1581-1582 był rektorem w Gimnazjum Elbląskim.

Na ilustracji izba studencka wg. ryciny w sztambuchu Hansa von Bodeck z ok. 1600 r., przechowywanego przed wojną w Elbląskiej Bibliotece Miejskiej.