Achenwallowie

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 06.12.2012

Achenwallowie pochodzili z Newcastle, gdzie prowadzili handel z portami bałtyckimi. Ich pierwszy przedstawiciel pojawił się w Elblągu w 1614 roku. Nie opuścili oni Elbląga po likwidacji kantoru Kampanii Wschodniej, przyjęli obywatelstwo miejskie i stopniowo wrośli w miejscowe społeczeństwo. Trzech przedstawicieli tej rodziny pełniło funkcje w samorządzie miejskim. Jako pierwszy godność członka II Ordynku w latach 1667-1684 pełnił Gottlieb Tomasz Achenwall, profesor gimnazjum elbląskiego, następnie pastor. Kolejny członek tej rodziny – Michał był członkiem II Ordynku w latach 1703-1726, a w 1710 r. był wójtem. Jakub Achenwall wchodził w skład II Ordynku w latach 1751-1761, a w 1757 – przewodniczył jako wójt, w 1761 r. – został rajcą pełniąc urząd asesora, kompana Kamlarki wewnętrznej, kamlarza wewnętrznego, pana młyńskiego, pana wetowego, rybickiego. Godność rajcy miejskiego pelnił do śmierci w 1776 roku. Najwybitniejszym przedstawicielem rodu Achenwallów był Gottfryd - profesor uniwersytetu w Getyndze. Urodził się w 1719 r. w Elblągu, uczęszczał do gimnazjum elbląskiego, a następnie od 1738 r. studiował w Jenie, Halle i Lipsku. W Lipsku uzyskał w 1746 r. stopień magistra filozofii. W tym samym roku przeniósł się do Marburga, gdzie wykładał historię, prawo i statystykę. W 1748 r. został powołany na stanowisko profesora uniwersytetu w Getyndze. Wykładał prawo naturalne i nauki polityczne. W 1762 r. uzyskał doktorat obojga praw, a trzy lata później został radcą dworu angielskiego. Dzięki pracom : „Zarys najnowszej wiedzy o państwie na przykładzie najważniejszych królestw i republik” oraz „Podstawowy zarys ustroju państw europejskich”, powszechnie uznany został za twórcę statystyki jako nauki o sprawach państwa. Zmarł w Getyndze w 1772 roku.