Abramowski, Karol Fryderyk

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 03.03.2015

Karol Fryderyk Abramowski (ur. 6.11.1792 – 3.08.1877) – urzędnik pruski, starosta elbląski, polonofil. Założyciel szkoły przemysłowej w Elblągu (1828 r.). Zwolennik liberalizmu gospodarczego, był również liberalny wobec ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Wraz z innymi mieszczanami starał się ulżyć losowi internowanych na Żuławach polskim żołnierzom i oficerom – uczestnikom powstania listopadowego. Jego dom był również otwarty dla emisariuszy przybywających do Elbląga.