Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 20.04.2010

Dzięki odzyskaniu księgozbioru zdeponowanego po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, zbiory posiadane przez Bibliotekę Elbląską, stanowią jedną z najwspanialszych kolekcji. Główny trzon zbiorów stanowi księgozbiór dawnej Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek) i Biblioteki Gimnazjum Elbląskiego. Zbiory te liczą blisko 50.000 jednostek. Najcenniejsze to inkunabuły w liczbie 69 woluminów, 527 rękopisów, 8938 jednostek starych druków, kolekcje muzykaliów ok. 500, zbiory kartograficzne ok. 200, exlibrisy i grafiki. Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej to niezwykle cenna kolekcja inkunabułów, starodruków, rękopisów i głównie niemieckojęzycznych, czasopism z XIX i XX wieku. Pokaźny zbiór Biblii (ok. 160 wydań w różnych językach), listy pasterskie, Pieśni, Ewangelie, mogą służyć jako nieoceniony materiał do badań dla teologów. Ponadto Biblioteka posiada XVI i XVII wieczne łacińskie źródła piśmienne do badań nad historią doktryny i idei Kościoła pióra św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra oraz listy papieskie Piusa II, Bonifacego VIII, Leona I. Istotną część zbiorów stanowią także traktaty filozoficzne autorstwa klasyków myśli Arystotelesa, Kartezjusza, Spinozy, Platona, Seneki oraz fundamentalne dla współczesnej geometrii dzieła Euklidesa. Pośród książek XVIII wiecznych i nowożytnych przeważają wydawnictwa niemieckojęzyczne z zakresu teorii i historii literatury, leksykologii, językoznawstwa, literatury pięknej (głównie klasyka niemiecka, tłumaczenia na niemiecki- między innymi dzieł polskich), geografii, nauk ścisłych, historii. Szczególne pod względem poznawczo-źródłowym są kolekcje muzykaliów oraz zbiory kartograficzne.