Norwidiana w zbiorach Biblioteki Elbląskiej

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 25.11.2015

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) - wybitny twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik. Nauki pobierał w warszawskim gimnazjum (nie ukończywszy piątej klasy) oraz w prywatnej szkole malarskiej (Jana Klemensa Minasowicza). Nieregularna i przerwana edukacja Norwida sprawiła, że na dobrą sprawę był samoukiem.

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy, utrzymując się z prac dorywczych. Za życia opublikował tylko nieliczne utwory (od 1840 ogłaszał wiersze w czasopismach). Do arcydzieł prozy polskiej należą cykle „Czarne kwiaty” (o wybitnych polskich pisarzach i artystach) oraz „Białe kwiaty”. Autor stworzył wiele neologizmów dla swoich utworów takich jak złotomiodna, przyskrzypnąć, za po-lesie, wżywotowzięcie, skrzydlny, dopokąd.

Norwid był dziwakiem i samotnikiem, tylko niewielkie grono osób z najbliższego otoczenia potrafiło dostrzec jego intelektualną i artystyczną oryginalność. Najbardziej aktywną formą jego kontaktów towarzyskich były listy - utrzymywał ożywioną korespondencję (epistolografia na wysokim poziomie, treści pozwalają na interpretację jego poglądów).

Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski głównie za sprawą Zenona Przesmyckiego (Miriam). Zafascynowany tą niezwykłą twórczością, poświęcił jej cały numer elitarnego pisma „Chimera”. Sława poety rozkwitła także dzięki Wiktorowi Gomulickiemu i Mieczysławowi Inglotowi. O Norwidzie również pisali jemu współcześni: Zygmunt Krasiński, Józef Bogdan Zaleski, Teofil Lenartowicz oraz późniejsi twórcy: Julian Tuwim, Mieczysław Jastrun, Ernest Bryll.

Od początku lat 70. XX w. twórczość Norwida popularyzował Czesław Niemen, wykonując teksty utworów poety do własnej muzyki (m.in. Bema pamięci żałobny rapsod), Wanda Warska oraz Stan Borys.

Pierwsze utwory Cypriana Kamila Norwida w zbiorach Biblioteki Elbląskiej pojawiły się pod koniec lat czterdziestych, jednak dopiero w latach siedemdziesiątych podjęto poszukiwanie i gromadzenie wszelkich dokumentów mających związek z patronem. Kolekcja znajdująca się w Bibliotece przybliża nam Norwida, jako poetę, filozofa, dramaturga, rysownika i rzeźbiarza.

Na stronie Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej prezentujemy kolekcję Norwidiana:

                Rękopisy

    XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Rysunek do dziejów Scytów

    XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Notatki na kartce

                Rysunki i grafiki

        1854, Norwid Cyprian Kamil, Na oceanie

        1857, Norwid Cyprian Kamil, Iipse ipsum

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Odpoczynek w ucieczce do Egiptu

        1857, Norwid Cyprian Kamil, Zdjęcie z krzyża

        1844, Norwid Cyprian Kamil, Plotki u cysterny

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Kapitalista

        1868, Norwid Cyprian Kamil, Judyta

        1851, Norwid Cyprian Kamil, Spóźniony list

        1863 ?, Norwid Cyprian Kamil, Pythia

        1837, Norwid Cyprian Kamil, Za mną, dzieci !

        1846, Norwid Cyprian Kamil, Chłop

        1845 ?, Norwid Cyprian Kamil, Dolce far-niente

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, A było ich dwunastu

        1845, Norwid Cyprian Kamil, Christiani ad leones

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Pan Ksawery Dybowski, stolnik bełski, w rozmowie z żydem przed dworkiem w Dębinkach

        1850, Norwid Cyprian Kamil, Wanda

        1864, Norwid Cyprian Kamil, Sybilla

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Narada chłopska

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Babka

        1859, Norwid Cyprian Kamil, Koty

        1873, Norwid Cyprian Kamil, Młoda matka z dzieckiem na ręku

        1868, Norwid Cyprian Kamil, Ecce Deus

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Tęcza

        1857, Norwid Cyprian Kamil, Mazur

        1855, Norwid Cyprian Kamil, Ma Queste Cose Del’Amore Sono Vanita E Pazzie

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Mój Giovanni w Rzymie

        1845, Norwid Cyprian Kamil, Chrystus w domu Łazarza w Betanii

        1846, Norwid Cyprian Kamil, Włodzimierz Łubieński

        1853 ?, Norwid Cyprian Kamil, Wskrzeszenie Łazarza

        186?, Norwid Cyprian Kamil, Agar

        1861, Norwid Cyprian Kamil, Solo

        1846, Norwid Cyprian Kamil, Norwid, karykaturzysta

        1866 ?, Norwid Cyprian Kamil, Rozpaczliwa ucieczka

        1850, Norwid Cyprian Kamil, Głowa Adama Mickiewicza

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Marya Kalergis [?]

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Sforza w więzieniu

        1860, Norwid Cyprian Kamil, Krasiński (medalion)

        1850, Norwid Cyprian Kamil, Dziewczę z lilią i lampką rzymską

        1863, Norwid Cyprian Kamil, Niewolnicy żydowscy przy budowie

        XIX w., Norwid Cyprian Kamil, Starzec

          Twórczość Cypriana Kamila Norwida

    19?, Norwid Cyprian Kamil, Perełki

    1910, Norwid Cyprian Kamil, Czarne i białe kwiaty

    1915, Norwid Cyprian Kamil, [Wędrowny sztukmistrz…] ; „a Dorio ad Phrygium” ; Emil na Gozdawie

    1907, Norwid Cyprian Kamil, Eine Auswahl aus seinen Werken

    1863, Norwid Cyprian Kamil, Poezye Cypriana Norwida. Pierwsze wydanie zbiorowe

    1911, Norwid Cyprian Kamil, Wybór poezyi

    1933, Norwid Cyprian Kamil, Rozprawki epistolarne

    1933, Norwid Cyprian Kamil, Reszta wierszy odszukanych po dziś a dotąd niedrukowanych

    1922, Norwid Cyprian Kamil, Autoportret

    1937, Norwid Cyprian Kamil, Listy do Bronisława Zaleskiego (1866-1879)

            Prace o Cyprianie Kamilu Norwidzie

            1926, Kosiński Kazimierz, Promethidjon Norwida : poemat o pracy i sztuce

            1929, Piechocki Jan, Norwidowa koncepcja sztuki – pracy

            1912, Kossowski Stanisław, Krasiński a Norwid

            1927?, Makowiecki Tadeusz, Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę

            1935, Przypkowski Tadeusz, Testament literacki Cyprjana Norwida z 1858 roku

            1909?, Jellenta Cezary, Cypryan Norwid : szkic syntezy

            1921, Bolesław Erzepki, Z niedrukowanej korespondencji C.K.Norwida

            1935, Arcimowicz Władysław, Cyprjan Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką

            1934, Kołaczkowski Stefan, Dwa studja : Fredro, Norwid

 

 

dodatkowe informacje na stronie Biblioteki Elbląskiej

Zdjęcie 1

Rysunek do dziejów Scytów

Zdjęcie 2

W holu Biblioteki Elbląskiej popiersie Norwida, wykonawca - polski artysta Ferdynand Józef Jarocha (1922-2013).

 

źródło: http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Cyprian_Kamil_Norwid